Go back

जिल्हाधिकारीजिल्हधिकारी कार्यालय

जुना आग्रारोड,नाशिक
महाराष्ट्र
भारत
पिनकोड: ४२२ ००२

फोन : ९१-२५३-२५७८७०० ( कार्यालय )

:९१-२५३-२५७८५०० ( कार्यालय )
फोन : ९१-२५३-२५७८६०० ( निवास )
फॅक्स : ९१-२५३-२५७५७०३

राधाकृष्णन बी (भा.प्र.से.)
जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी,

प्रोफाईल

भा.प्र.से. बॅच : २००८

कॅडर : महाराष्ट्र

जन्म तारीख : २६/०९/१९८२

नियुक्तीची तारीख : ०२/०५/२०१६

Top