पोलीस रचना आणि संपर्क क्रमांक - नाशिक ग्रामीण


नाव

फोन नं.

1

पोलिस 
अधीक्षक

0253-2578238 फॅक्स क्रमांक
0253-2575586
ई-मेल: sp[dot]nashik[dot]r[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

2

ADDL.
पोलिस
अधीक्षक

0253-258902

3

उप विभागीय पोलीस अधिकारी


नाशिक ग्रामीण

02591-2309713

4

वादीवरे पोलिस स्टेशन

02553-236533

5

घोटी पोलिस स्टेशन

02553-220544

6

इगतपुरी पोलिस स्टेशन

02553-244004

7

ओझर पोलिस स्टेशन

02550-275033

8

पिंपळगाव पोलिस स्टेशन

02550-250033

9

उप विभागीय पोलीस अधिकारी


निफाड

02550-241053

10

निफाड पोलिस स्टेशन

02550-241033

11

VAVI पोलिस स्टेशन

02551-283433

12

सिन्नर पोलीस स्टेशन

02551-220033

13

लासलगाव पोलिस स्टेशन

02550-266055

14

उप विभागीय पोलीस अधिकारी


मालेगाव ग्रामीण

02554-226671

15

मालेगाव तालुका पोलीस ठाण्याचे

02554-258908

16

वडनेर खाकुर्डी पोलिस स्टेशन

02554-277833

17

सटाणा पोलिस स्टेशन

02555-223033

18

वडनेर भैरव पोलिस स्टेशन

02556-275633

19

येवला शहर पोलिस स्टेशन

02559-265016

20

जायखेडा पोलिस स्टेशन

02555-233433

21

मालेगाव शिबिर पोलिस स्टेशन

02554-258904

22

उप विभागीय पोलीस अधिकारी


कळवण

02592-222433

23

कळवण पोलिस स्टेशन

02592-221033

24

वणी पोलिस स्टेशन

02557-220133

25

दिंडोरी पोलिस स्टेशन

02557-221033

26

सुरगाणा पोलिस स्टेशन

02593-223333

27

देवळा पोलिस स्टेशन

02592-228233

28

उप विभागीय पोलीस अधिकारी


पेठ

02594-233144

29

त्र्यंबकेश्वर पोलिस स्टेशन

02594-233133

30

पेठ पोलिस स्टेशन

02558-225533

31

हरसूल पोलिस स्टेशन

02558-227233

32

नाशिक तालुका पोलीस ठाण्याचे

0253-2573007

33

उप विभागीय पोलीस अधिकारी


मनमाड

02591-222254

34

मनमाड पोलिस स्टेशन

02591-222920

35

नांदगाव पोलिस स्टेशन

02552-242333

36

येवला गाव तालुका पोलीस ठाण्याचे

02559-265073

37

चांदवड पोलिस स्टेशन

02556-252233

38

उप विभागीय पोलीस अधिकारी


मालेगाव शहर

02554-222004

39

मालेगाव शहर पोलिस स्टेशन

02554-222001

40

किल्ला पोलिस स्टेशन

02554-222005

41

आझाद नगर पोलिस स्टेशन

02554-222006

42

आयशा नगर पोलीस ठाण्यात

02554-222009

43

मालेगाव छावणी पोलिस स्टेशन

02557-226133

44

सायना पोलिस स्टेशन

02555-223033

45

नियंत्रण कक्ष नाशिक ग्रामीण

0253-2304322 फॅक्स: 0253-2575586

 

Top Of Scroll

 

Top