Go back

ब्लॉक प्रोफाइल चांदवड

क्षेत्र (चौ.किमी.)

958.73

गावे संख्या

112

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

91

शहराची संख्या

0

कुटुंबांची संख्या (000)

36

एकूण लोकसंख्या (000)

205

ग्रामीण (000)

205

शहरी (000)

महिला (000)

99

पुरुष (000)

106

साक्षरता %

60

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

958

PACs ची संख्या

73

दुग्धालय संस्था कार्यरत

28

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

2

बाजरी

338

गहू

10

इतर धान्ये

3

डाळी

30

भाजीपाला

29

ऊस

0

द्राक्षे व इतर फळे

4

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

450

वन क्षेत्र

96

पडीक जमीन

33

सुपीक जमीन

655

बागायती जमीन

90

एकूण सिंचन

90

विहीर संख्या(00)

179

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

143

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

248

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

247

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

74

सरासरी पाऊस

570

2004 चा सरासरी पाऊस

720

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

22

A.I केंद्रे संख्या

5

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

27

शेळ्या संख्या (000)

6

म्हशींची संख्या (000)

7

स्थानिक गायी संख्या(000)

18

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

234

बैल संख्या(000)

20

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

41

 

Top Of Scroll

 

Top