Go back
ब्लॉक प्रोफाइल दिंडोरी
क्षेत्र (चौ.किमी.) 1342.19
गावे संख्या 157
ग्रामपंचायतीच्या संख्या 120
शहराची संख्या 0
कुटुंबांची संख्या (000) 46
एकूण लोकसंख्या (000) 265
ग्रामीण (000) 265
शहरी (000) 0
महिला (000) 129
पुरुष (000) 136
साक्षरता % 54
भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha) 1323
PACs ची संख्या 64
दुग्धालय संस्था कार्यरत 33
क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)
भात 28
बाजरी 1
गहू 89
इतर धान्ये 43
डाळी 52
भाजीपाला 36
ऊस 43
द्राक्षे व इतर फळे 2
एकूण पिकाखालील क्षेत्र 334
वन क्षेत्र 217
पडीक जमीन 89
सुपीक जमीन 732
बागायती जमीन 153
एकूण सिंचन 164
विहीर संख्या(00) 98
विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00) 96
विहीरी तेल इंजिने सह (00) 540
1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या 331
1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या 205
सरासरी पाऊस 698
2004 चा सरासरी पाऊस 1074
पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या 27
A.I केंद्रे संख्या 12
कुक्कुट पक्षी संख्या (000) 253
शेळ्या संख्या (000) 2
म्हशींची संख्या (000) 13
स्थानिक गायी संख्या(000) 22
C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष) 166
बैल संख्या(000) 38
औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

 

Top Of Scroll

 

Top