Go back

ब्लॉक प्रोफाइल इगतपुरी

क्षेत्र (चौ.किमी.)

846.32

गावे संख्या

145

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

92

शहराची संख्या

2

कुटुंबांची संख्या (000)

39

एकूण लोकसंख्या (000)

228

ग्रामीण (000)

176

शहरी (000)

52

महिला (000)

111

पुरुष (000)

117

साक्षरता %

50

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

1031

PACs ची संख्या

69

दुग्धालय संस्था कार्यरत

0

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

204

बाजरी

0

गहू

6

इतर धान्ये

44

डाळी

14

भाजीपाला

6

ऊस

0

द्राक्षे व इतर फळे

0

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

327

वन क्षेत्र

217

पडीक जमीन

160

सुपीक जमीन

540

बागायती जमीन

17

एकूण सिंचन

17

विहीर संख्या(00)

13

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

18

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

140

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

269

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

138

सरासरी पाऊस

3442

2004 चा सरासरी पाऊस

3895

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

27

A.I केंद्रे संख्या

7

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

76

शेळ्या संख्या (000)

1

म्हशींची संख्या (000)

14

स्थानिक गायी संख्या(000)

24

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

25

बैल संख्या(000)

30

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

0

 

Top Of Scroll

 

Top