Go back

ब्लॉक प्रोफाइल कळवण

क्षेत्र (चौ.किमी.)

859.71

गावे संख्या

182

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

80

शहराची संख्या

0

कुटुंबांची संख्या (000)

29

एकूण लोकसंख्या (000)

166

ग्रामीण (000)

166

शहरी (000)

महिला (000)

82

पुरुष (000)

84

साक्षरता %

49

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

1195

PACs ची संख्या

73

दुग्धालय संस्था कार्यरत

10

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

35

बाजरी

173

गहू

35

इतर धान्ये

33

डाळी

37

भाजीपाला

14

ऊस

11

द्राक्षे व इतर फळे

5

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

452

वन क्षेत्र

393

पडीक जमीन

17

सुपीक जमीन

521

बागायती जमीन

130

एकूण सिंचन

120

विहीर संख्या(00)

100

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

107

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

365

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

314

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

119

सरासरी पाऊस

625

2004 चा सरासरी पाऊस

895

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

38

A.I केंद्रे संख्या

12

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

59

शेळ्या संख्या (000)

14

म्हशींची संख्या (000)

11

स्थानिक गायी संख्या(000)

22

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

137

बैल संख्या(000)

31

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

6

 

Top Of Scroll

 

Top