Go back

ब्लॉक प्रोफाइल मालेगाव

क्षेत्र (चौ.किमी.)

1825.13

गावे संख्या

164

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

130

शहराची संख्या

3

कुटुंबांची संख्या (000)

128

एकूण लोकसंख्या (000)

789

ग्रामीण (000)

333

शहरी (000)

456

महिला (000)

384

पुरुष (000)

405

साक्षरता %

65

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

1938

PACs ची संख्या

153

दुग्धालय संस्था कार्यरत

0

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

1

बाजरी

597

गहू

71

इतर धान्ये

3

डाळी

66

भाजीपाला

30

ऊस

2

द्राक्षे व इतर फळे

6

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

882

वन क्षेत्र

386

पडीक जमीन

49

सुपीक जमीन

1151

बागायती जमीन

80

एकूण सिंचन

104

विहीर संख्या(00)

184

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

220

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

1750

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

734

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

235

सरासरी पाऊस

472

2004 चा सरासरी पाऊस

591

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

27

A.I केंद्रे संख्या

4

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

107

शेळ्या संख्या (000)

76

म्हशींची संख्या (000)

31

स्थानिक गायी संख्या(000)

30

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

528

बैल संख्या(000)

40

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

30

 

Top Of Scroll

 

Top