Go back

ब्लॉक प्रोफाइल नांदगाव

क्षेत्र (चौ.किमी.)

1089.82

गावे संख्या

93

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

88

शहराची संख्या

2

कुटुंबांची संख्या (000)

45

एकूण लोकसंख्या (000)

236

ग्रामीण (000)

141

शहरी (000)

96

महिला (000)

114

पुरुष (000)

122

साक्षरता %

63

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

1093

PACs ची संख्या

36

दुग्धालय संस्था कार्यरत

0

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

0

बाजरी

416

गहू

5

इतर धान्ये

4

डाळी

76

भाजीपाला

21

ऊस

4

द्राक्षे व इतर फळे

1

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

597

वन क्षेत्र

255

पडीक जमीन

11

सुपीक जमीन

629

बागायती जमीन

55

एकूण सिंचन

55

विहीर संख्या(00)

79

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

71

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

58

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

239

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

120

सरासरी पाऊस

524

2004 चा सरासरी पाऊस

454

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

20

A.I केंद्रे संख्या

4

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

56

शेळ्या संख्या (000)

43

म्हशींची संख्या (000)

10

स्थानिक गायी संख्या(000)

18

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

178

बैल संख्या(000)

33

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

 

Top Of Scroll

 

Top