Go back
ब्लॉक प्रोफाइल नाशिक
क्षेत्र (चौ.किमी.) 810.57
गावे संख्या 135
ग्रामपंचायतीच्या संख्या 64
शहराची संख्या 3
कुटुंबांची संख्या (000) 268
एकूण लोकसंख्या (000) 1317
ग्रामीण (000) 165
शहरी (000) 1152
महिला (000) 615
पुरुष (000) 702
साक्षरता % 76
भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha) 1267
PACs ची संख्या 71
दुग्धालय संस्था कार्यरत 2
क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)
भात 49
बाजरी 3
गहू 51
इतर धान्ये 25
डाळी 31
भाजीपाला 53
ऊस 12
द्राक्षे व इतर फळे 22
एकूण पिकाखालील क्षेत्र 270
वन क्षेत्र 113
पडीक जमीन 101
सुपीक जमीन 562
बागायती जमीन 136
एकूण सिंचन 138
विहीर संख्या(00) 94
विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00) 117
विहीरी तेल इंजिने सह (00) 160
1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या 229
1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या 119
सरासरी पाऊस 613
2004 चा सरासरी पाऊस 972
पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या 38
A.I केंद्रे संख्या 7
कुक्कुट पक्षी संख्या (000) 436
शेळ्या संख्या (000) 1
म्हशींची संख्या (000) 19
स्थानिक गायी संख्या(000) 24
C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष) 484
बैल संख्या(000) 25
औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या 1694

 

Top Of Scroll

 

Top