Go back
ब्लॉक प्रोफाइल निफाड
क्षेत्र (चौ.किमी.) 1053.65
गावे संख्या 137
ग्रामपंचायतीच्या संख्या 120
शहराची संख्या 2
कुटुंबांची संख्या (000) 79
एकूण लोकसंख्या (000) 440
ग्रामीण (000) 381
शहरी (000) 59
महिला (000) 213
पुरुष (000) 227
साक्षरता % 68
भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha) 1053
PACs ची संख्या 112
दुग्धालय संस्था कार्यरत 33
क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)
भात 2
बाजरी 212
गहू 93
इतर धान्ये 1
डाळी 25
भाजीपाला 59
ऊस 125
द्राक्षे व इतर फळे 31
एकूण पिकाखालील क्षेत्र 469
वन क्षेत्र 11
पडीक जमीन 66
सुपीक जमीन 753
बागायती जमीन 247
एकूण सिंचन 292
विहीर संख्या(00) 289
विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00) 281
विहीरी तेल इंजिने सह (00) 375
1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या 362
1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या 204
सरासरी पाऊस 481
2004 चा सरासरी पाऊस 987
पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या 29
A.I केंद्रे संख्या 13
कुक्कुट पक्षी संख्या (000) 45
शेळ्या संख्या (000) 4
म्हशींची संख्या (000) 13
स्थानिक गायी संख्या(000) 26
C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष) 1404
बैल संख्या(000) 30
औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या 12

 

Top Of Scroll

 

Top