Go back

ब्लॉक प्रोफाइल पेठ

क्षेत्र (चौ.किमी.)

560.6

गावे संख्या

201

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

73

शहराची संख्या

0

कुटुंबांची संख्या (000)

18

एकूण लोकसंख्या (000)

97

ग्रामीण (000)

97

शहरी (000)

महिला (000)

49

पुरुष (000)

48

साक्षरता %

97

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

97

PACs ची संख्या

97

दुग्धालय संस्था कार्यरत

97

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

88

बाजरी

0

गहू

4

इतर धान्ये

97

डाळी

61

भाजीपाला

97

ऊस

2

द्राक्षे व इतर फळे

97

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

352

वन क्षेत्र

97

पडीक जमीन

97

सुपीक जमीन

97

बागायती जमीन

97

एकूण सिंचन

97

विहीर संख्या(00)

17

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

97

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

97

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

97

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

205

सरासरी पाऊस

2278

2004 चा सरासरी पाऊस

2575

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

20

A.I केंद्रे संख्या

3

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

61

शेळ्या संख्या (000)

0

म्हशींची संख्या (000)

8

स्थानिक गायी संख्या(000)

14

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

5

बैल संख्या(000)

25

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

2

 

Top Of Scroll

 

Top