Go back

ब्लॉक प्रोफाइल बागलाण ( सटाना )

क्षेत्र (चौ.किमी.)

1477.83

गावे संख्या

180

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

129

शहराची संख्या

1

कुटुंबांची संख्या (000)

57

एकूण लोकसंख्या (000)

311

ग्रामीण (000)

278

शहरी (000)

32

महिला (000)

151

पुरुष (000)

160

साक्षरता %

58

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

1616

PACs ची संख्या

1060

दुग्धालय संस्था कार्यरत

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

18

बाजरी

372

गहू

85

इतर धान्ये

50

डाळी

30

भाजीपाला

5

ऊस

18

द्राक्षे व इतर फळे

3

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

760

वन क्षेत्र

477

पडीक जमीन

51

सुपीक जमीन

837

बागायती जमीन

96

एकूण सिंचन

100

विहीर संख्या(00)

179

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

118

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

17

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

511

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

244

सरासरी पाऊस

425

2004 चा सरासरी पाऊस

656

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

39

A.I केंद्रे संख्या

1

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

65

शेळ्या संख्या (000)

66

म्हशींची संख्या (000)

23

स्थानिक गायी संख्या(000)

28

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

204

बैल संख्या(000)

45

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

 

Top Of Scroll

 

Top