Go back

ब्लॉक प्रोफाइल सिन्नर

क्षेत्र (चौ.किमी.)

1352.61

गावे संख्या

129

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

114

शहराची संख्या

1

कुटुंबांची संख्या (000)

52

एकूण लोकसंख्या (000)

292

ग्रामीण (000)

260

शहरी (000)

32

महिला (000)

141

पुरुष (000)

151

साक्षरता %

185

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

3420

PACs ची संख्या

217

दुग्धालय संस्था कार्यरत

38

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

9

बाजरी

465

गहू

10

इतर धान्ये

61

डाळी

37

भाजीपाला

96

ऊस

10

द्राक्षे व इतर फळे

31

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

551

वन क्षेत्र

602

पडीक जमीन

151

सुपीक जमीन

1738

बागायती जमीन

356

एकूण सिंचन

348

विहीर संख्या(00)

261

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

367

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

773

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

790

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

103

सरासरी पाऊस

516

2004 चा सरासरी पाऊस

629

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

33

A.I केंद्रे संख्या

6

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

67

शेळ्या संख्या (000)

21

म्हशींची संख्या (000)

8

स्थानिक गायी संख्या(000)

26

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

809

बैल संख्या(000)

26

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

396

 

Top Of Scroll

 

Top