Go back

ब्लॉक प्रोफाइल सुरगाणा

क्षेत्र (चौ.किमी.)

845.65

गावे संख्या

188

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

58

शहराची संख्या

1

कुटुंबांची संख्या (000)

26

एकूण लोकसंख्या (000)

145

ग्रामीण (000)

139

शहरी (000)

6

महिला (000)

72

पुरुष (000)

73

साक्षरता %

187

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

4314

PACs ची संख्या

329

दुग्धालय संस्था कार्यरत

66

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

60

बाजरी

0

गहू

6

इतर धान्ये

47

डाळी

45

भाजीपाला

125

ऊस

0

द्राक्षे व इतर फळे

39

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

360

वन क्षेत्र

614

पडीक जमीन

204

सुपीक जमीन

2636

बागायती जमीन

480

एकूण सिंचन

560

विहीर संख्या(00)

13

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

597

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

2665

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

1427

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

227

सरासरी पाऊस

1808

2004 चा सरासरी पाऊस

2475

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

19

A.I केंद्रे संख्या

4

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

76

शेळ्या संख्या (000)

0

म्हशींची संख्या (000)

9

स्थानिक गायी संख्या(000)

14

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

2

बैल संख्या(000)

21

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

0

 

Top Of Scroll

 

Top