Go back

ब्लॉक प्रोफाइल त्र्यंबकेश्वर

क्षेत्र (चौ.किमी.)

884.18

गावे संख्या

125

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

84

शहराची संख्या

1

कुटुंबांची संख्या (000)

23

एकूण लोकसंख्या (000)

136

ग्रामीण (000)

127

शहरी (000)

9

महिला (000)

67

पुरुष (000)

69

साक्षरता %

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

PACs ची संख्या

दुग्धालय संस्था कार्यरत

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

बाजरी

गहू

इतर धान्ये

डाळी

भाजीपाला

ऊस

द्राक्षे व इतर फळे

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

वन क्षेत्र

पडीक जमीन

सुपीक जमीन

बागायती जमीन

एकूण सिंचन

विहीर संख्या(00)

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

सरासरी पाऊस

2278

2004 चा सरासरी पाऊस

2471

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

A.I केंद्रे संख्या

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

शेळ्या संख्या (000)

म्हशींची संख्या (000)

स्थानिक गायी संख्या(000)

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

बैल संख्या(000)

10

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

ब्लॉक प्रोफाइल नाशिक

क्षेत्र (चौ.किमी.)

810.57

गावे संख्या

135

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

64

शहराची संख्या

3

कुटुंबांची संख्या (000)

268

एकूण लोकसंख्या (000)

1317

ग्रामीण (000)

165

शहरी (000)

1152

महिला (000)

615

पुरुष (000)

702

साक्षरता %

76

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

1267

PACs ची संख्या

71

दुग्धालय संस्था कार्यरत

2

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

49

बाजरी

3

गहू

51

इतर धान्ये

25

डाळी

31

भाजीपाला

53

ऊस

12

द्राक्षे व इतर फळे

22

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

270

वन क्षेत्र

113

पडीक जमीन

101

सुपीक जमीन

562

बागायती जमीन

136

एकूण सिंचन

138

विहीर संख्या(00)

94

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

117

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

160

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

229

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

119

सरासरी पाऊस

613

2004 चा सरासरी पाऊस

972

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

38

A.I केंद्रे संख्या

7

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

436

शेळ्या संख्या (000)

1

म्हशींची संख्या (000)

19

स्थानिक गायी संख्या(000)

24

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

484

बैल संख्या(000)

25

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

1694

ब्लॉक प्रोफाइल निफाड

क्षेत्र (चौ.किमी.)

1053.65

गावे संख्या

137

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

120

शहराची संख्या

2

कुटुंबांची संख्या (000)

79

एकूण लोकसंख्या (000)

440

ग्रामीण (000)

381

शहरी (000)

59

महिला (000)

213

पुरुष (000)

227

साक्षरता %

68

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

1053

PACs ची संख्या

112

दुग्धालय संस्था कार्यरत

33

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

2

बाजरी

212

गहू

93

इतर धान्ये

1

डाळी

25

भाजीपाला

59

ऊस

125

द्राक्षे व इतर फळे

31

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

469

वन क्षेत्र

11

पडीक जमीन

66

सुपीक जमीन

753

बागायती जमीन

247

एकूण सिंचन

292

विहीर संख्या(00)

289

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

281

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

375

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

362

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

204

सरासरी पाऊस

481

2004 चा सरासरी पाऊस

987

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

29

A.I केंद्रे संख्या

13

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

45

शेळ्या संख्या (000)

4

म्हशींची संख्या (000)

13

स्थानिक गायी संख्या(000)

26

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

1404

बैल संख्या(000)

30

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

12

 

Top Of Scroll

 

Top