Go back

ब्लॉक प्रोफाइल Yeola

क्षेत्र (चौ.किमी.)

1064.47

गावे संख्या

125

ग्रामपंचायतीच्या संख्या

88

शहराची संख्या

1

कुटुंबांची संख्या (000)

43

एकूण लोकसंख्या (000)

235

ग्रामीण (000)

192

शहरी (000)

43

महिला (000)

114

पुरुष (000)

121

साक्षरता %

97

भौगोलिक क्षेत्र (00 Ha)

97

PACs ची संख्या

97

दुग्धालय संस्था कार्यरत

97

क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख पिके (00 हेक्टर)

भात

0

बाजरी

470

गहू

10

इतर धान्ये

97

डाळी

42

भाजीपाला

97

ऊस

4

द्राक्षे व इतर फळे

97

एकूण पिकाखालील क्षेत्र

619

वन क्षेत्र

97

पडीक जमीन

97

सुपीक जमीन

97

बागायती जमीन

97

एकूण सिंचन

97

विहीर संख्या(00)

81

विहिरि इलेक्ट्रिक मोटर्स सह (00)

97

विहीरी तेल इंजिने सह (00)

97

1992 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

97

1998 च्या सर्वेक्षण नुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे संख्या

119

सरासरी पाऊस

488

2004 चा सरासरी पाऊस

724

पशुवैद्यकीय केंद्रची संख्या

20

A.I केंद्रे संख्या

8

कुक्कुट पक्षी संख्या (000)

42

शेळ्या संख्या (000)

16

म्हशींची संख्या (000)

7

स्थानिक गायी संख्या(000)

19

C.B. Cows संख्या (प्रत्यक्ष)

22

बैल संख्या(000)

374

औद्योगिक इस्टेट भूखंड संख्या

2181

 

Top Of Scroll

 

Top