nashik.nic.in

nashik.nic.in
India Flag
nashik.nic.in
मुखपृष्ठ वेगवेगळीमाहिती   जिल्हाप्रशासन औद्योगीक
nashik.nic.in nashik.nic.in nashik.nic.in
nashik.nic.in
             नाशिक जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ (एन.आय.सी नाशिक मार्फत)

जिल्ह्याचा इतिहास

4

जिल्ह्याची माहिती

4
सिंहस्थ कुंभमेळा 4
प्रेक्षणीय स्थळे 4
लोकप्रतिनिधी 4
एसटी वेळापत्रक 4
रेल्वे वेळापत्रक 4
शासकीय सेवा 4
छायचित्र संग्रह 4
जिल्ह्याचे नकाशे 4
महत्वाचे दुरध्वनी 4
एन आय सी नाशिक 4
इतर संकेतस्थळे 4
जिल्ह्यातील प्रसिध्द व्यक्ती 4
माहितीचा अधिकार 4
वेब आज्ञावली

4

सं.गां.यो.लाभार्थी

4

बी.एल.ओ.यादी

4

जिल्ह्याची दर्शनिका

4

जिल्हा उद्योगमित्र बैठक

4

आपत्ती व्यवस्थापन

4

एस.एल.बी.सी. नाशिक

4

संगणकीकृत मिळकत पत्रिका

4

संगणकीकृत सात-बारा

4

पावसाची माहिती

4

धरणसाठा

4

पुरवठा विषयक माहिती

4

नागरीकांची सनद

4

ज्येष्ठता यादी

4

  ई-निविदा प्रक्रिया

4
संस्था रेखाचित्र 4
संकेतस्थळ निर्देशक 4
प्रतिक्रिया 4
 
Helpline
 

          सिंहस्थ कुंभमेळा 2015-2016                                                                               English

                                                                 Untitled Document

NashikNashik
     mygov.in                       

  4जिल्ह्यातील गायरान व शासकीय जमिनी बाबत - पी.आय.एल २०४/२०१०

4राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या परमीट रुम (FLIII) अनुज्ञाप्तींची यादी

 4रस्ते विकास योजना सन - २००१ -२०२१ जिल्हा नाशिक

4आदिवासी व्यक्तींची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस अकृषिक प्रयोजनार्थ हस्तांतर

अकृषिक परवानगी प्रकरणा बाबतची माहिती याद

अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुचि - गट ' '

अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुचि- गट ' '

सिंहस्थ कुंभमेळा - २०१५-१६ आराखडा

सन २०१४-१५ साठी नाशिक जिल्ह्यातील १५ वाळु स्थळासाठी चतुर्थ ई-ऑक्शन सूचना

  महा ई सेवा केंद्र - नाशिक जिल्ह्यातील केंद्राची यादी

Adhaar  - नाशिक जिल्ह्यातील केंद्राची यादी

कंत्राटी पद भरती - जिल्हा परिषद नाशिक

Track the missing child

                               विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक वेबसाईट                आधार कार्ड बाबत..                                                           


Disclaimer:
Site designed, developed & hosted by National Informatics Centre (NIC), Collectorate, Nashik
NIC will not be responsible for any decision taken on the basis of information in this website.
Contents supplied by various Government Offices. Site optimized for 800 X 600 monitor resolution
NIC